Vlasnicima kartice omogućava se pristup sistemu za razmenu !

Sistem je trenutno u fazi testiranja

– pratite ovu stranicu kako bi bili obavešteni o početku rada –